Porównaj i zamów
Taniego Kuriera

Kategoria: Słownik pojęć kurierskich

ADR

ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Polskę w roku 1975. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 44 krajach.

Czytaj dalej

Adresat

Adresat – to podmiot, na którego adres pocztowy kurier ma doręczyć przesyłkę. Nie musi on być bezpośrednim odbiorcą przesyłki.

Czytaj dalej

Awizo

Awizo – zawiadomienie o nadejściu przesyłki, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio. Awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym punkcie oraz o terminie, do kiedy będzie to możliwe.

Czytaj dalej

Broker usług kurierskich

Broker usług kurierskich – (nazywany także operatorem wirtualnym lub platformą usług kurierskich) podmiot pełniący rolę pośrednika na rynku usług kurierskich. Broker podpisuje umowę z dużą firmą kurierską gwarantując wolumen przesyłek na wysokim poziomie i otrzymuje znaczne upusty cenowe. Następnie przesyłki po obniżonych cenach są przez niego oferowane klientom indywidualnym.

Czytaj dalej

Burta-burta

Burta-burta – system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.

Czytaj dalej

Centrum logistyczne

Centrum logistyczne – zintegrowany obiekt, w którym realizowane są usługi logistyczne (przyjmowanie, magazynowanie, rozdział i wydawanie towarów): magazyny, place składowe, kolejowe terminale kontenerowe; oraz usługi towarzyszące: hotele pracownicze, miejsca świadczenia usług celnych, stacje paliw, stacje serwisu pojazdów, firmy ubezpieczeniowe czy punkty gastronomiczne. Wbrew powszechnej opinii centrum logistyczne to nie tylko powierzchnie magazynowe, prócz istotnej infrastruktury […]

Czytaj dalej

Co-packing

Co-packing – Kompleks usług w zakresie pakowania, za które odpowiada tzw. co-packer(z ang. a contract packer), czyli wyspecjalizowana firma, jako zewnętrzny partner współpracująca z producentami różnego rodzaju wyrobów (spożywczych, kosmetycznych, chemicznych itp.), posiada doskonałą znajomość branży począwszy od procesów technologicznych, przez doskonałe rozeznanie w surowcach i półproduktach, aż po znajomość przepisów prawnych i trendów na […]

Czytaj dalej

COD (przesyłka za pobraniem)

COD (przesyłka za pobraniem) – usługa polegająca na pobraniu należności za doręczony towar i przekazaniu jej nadawcy w formie przelewu lub przekazu pocztowego.

Czytaj dalej

Czas doręczenia

Czas doręczenia – czas, w jakim następuje pierwsza próba doręczenia do odbiorcy przesyłki, liczony od momentu jej nadania.

Czytaj dalej

Czas doręczenia

Czas doręczenia – czas, w jakim następuje pierwsza próba doręczenia do odbiorcy przesyłki, liczony od momentu jej nadania.

Czytaj dalej